10/18-Standard

Wingvax har i samarbeid med næringa utviklet et kvalitetssikringssystem for riktig vaksinering. Systemet benevnes som «10/18-standard» og har etter mange års bruk blitt en mal for mange anlegg. Standarden er basert på et vitenskaplig grunnlag og vil i løpet av kort tid bli presentert i fagtidsskrifter, både i Norge og internasjonalt. 

Standarden beskriver et idealpunkt/område i buken/bukhulen på fisken hvor man gjør minst mulig skade mtp. bivirkninger og fiskevelferd.

Det benyttes en soneinndeling, 0-5, som beskriver graden av korrekte stikk/feilstikk og som registreres videre i en vaksinasjonsrapport. Avviksrapportering og tiltaksgrenser er en del av systemet.

En omfattende egenkontroll gjennom hele vaksinasjonsforløpet vil ved endt vaksinering vise et korrekt resultat og kan danne et godt grunnlag for å vurdere bivirkninger og andre hendelser i fiskens videre livssyklus. Resultatet kan også brukes til å sammenligne forskjellige leverandører for å kunne ha grunnlag for å velge den beste løsningen. Uavhengig av pris for vaksinering så kan en dårlig vaksinering medføre store tap i sjøfasen og ved slakting!