Manuell vaksinering

Wingvax utfører oppdrag for det enkelte settefiskanlegg. 6-mannslag med kapasitet opp mot 150.000 fisk per dag.

Maskinell vaksinering

Operatørtjeneste eller komplett leverandør av Skala Maskon vaksineringsmaskiner. Kapasiteten er på 120.000 - 240.000 fisk per dag.